Τεχνικός Ασφαλείας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων που μπορεί να έχει μία επιχείρηση. Τα καθήκοντά του είναι να δίνει συστάσεις γραπτές ή προφορικές στον εργοδότη για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων.

Προσφορές ετήσιων συμβάσεων καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

 

Επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας Γ’ κατηγορία
προσωπικό μέχρι 2 άτομα 130 ευρώ
προσωπικό μέχρι 5 άτομα 160 ευρώ
προσωπικό μέχρι 10 άτομα 200 ευρώ
προσωπικό μέχρι 15 άτομα 250 ευρώ

*στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας προσφορές κατόπιν συνεννόησης

Ο τεχνικός ασφαλείας επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους χώρους εργασίας (οι ώρες των επιθεωρήσεων δηλώνονται στο Sepenet), ο οποίος εκτιμάει και ελέγχει την επικινδυνότητα στην κάθε θέση εργασίας προτείνοντας μέτρα προς αποφυγή. Στις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι η αξιολόγηση:

  • της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου
  • των συστημάτων πυροπροστασίας
  • της έκτακτης ανάγκης διαφυγής
  • τα μέσα ατομικής προστασίας
  • των φυσικών, χημικών, βιολογικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος
  • του παραγωγικού εξοπλισμού

Η εταιρείας μας αναλαμβάνει τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας παρέχοντας ποιότητα, λύσεις και προσιτή τιμή των υπηρεσιών.